Det ska börjas i tid

Det ska börjas i tid sägs det med olika sporter och så även inom motorsport. Ju tidigare barnen får börja med att sitta på ett motorfordon desto enklare blir det framöver. Det gäller att vänja sig och få rutin med att köra. Alla kan få köra fordon inom inhägnat område utan att ha något speciellt körkort.

Det kan vara en tanke att skaffa sig så kallade mini bikes. Det är mindre motorcyklar för de yngsta där de får sin träning redan från de är relativt unga. Det är inte ovanligt i en familj med motorintresse att barnen följer efter föräldrarnas intresse. Allt eftersom barnen växer upp så blir det större modeller att åka på. Vid 16 års ålder så kan moped vara det kommunikationsmedel som är intressant. Att ta förarbevis för detta är något som kan vara efterlängtat. Då får man ge sig ut efter vägarna helt lagligt.

Att tävla kan man göra från 12 års ålder. Då är det motorcyklar med 85 kubik som gäller och man tävlar i så kallade typ2 tävlingar. När man fyllt 13 år så räknas man som ungdom och då är det 125 kubik 2-takt som gäller. Vissa tävlingar så kan även 4-takts 250 kubik köras. Har man uppnått 15 år så har man tillåtelse att delta i tävlingar på lika villkor som en vuxen.