Viktigt att synas i trafiken

Många MC-förare upplever att bilister de möter i trafiken inte är tillräckligt uppmärksamma. I trafikolyckor som involverar motorcyklar är också i de flesta fall andra fordon inblandade. Vad kan du då göra för att synas bättre och minska risken att bilister missar att du närmar dig?

Här följer några tips:

  • Placera dig i bilisternas synfält. Där det är möjligt, sök ögonkontakt med den andre föraren för att bekräfta att denne verkligen sett dig.
  • När du kommer snabbt körande bakifrån är risken större att en bilförare inte ser dig. Var alltså försiktig vid omkörningar samt om du ska göra en vänstersväng.
  • Byt ljus. En studie har visat att motorcyklar med gult ljus är lättare för bilister att upptäcka i trafiken. Bäst blir synligheten när man har gul kåpa och vitt ljus.
  • Se till att inte bara hojen utan även du syns. Reflexvästar, reflexhandskar och dylikt kanske inte känns som vad du vill ha på dig när du är ute och kör men särskilt under skumma höst- och vinterdagar kommer en reflexväst göra det betydligt enklare för bilister att se dig.

Andra säkerhetsåtgärder

Förutom att vara synlig är det också viktigt att du kör säkert. Håll avstånd, anpassa hastigheten och underhåll bromsarna regelbundet. Nu på våren är risken för omkullkörningar också större på grund av allt grus som fortfarande ligger kvar på vägarna. Det gör det ännu viktigare att hålla hastigheten.